Effektivitet, kundrelationer, organisation

 Verksamhetsutveckling och affärsutveckling

Exempel där snabbt och konkret resultat kan uppnås

Dålig effektivitet – höga kostnader

Alla går inte åt samma håll.
- Ni spenderar mycket tid åt att hantera interna konflikter och koordinering.

Strategiska inriktningar följs inte.
- Ständiga diskussioner i ledningsgrupper om hur målen ska nås men inget händer.

Brister i rutiner och processer.
- Medarbetare engagerar sig i uppgifter som är någon annans ansvar.

Missnöje och bristande motivation.
- Långa diskussioner som uttrycker frustration och dålig kvalitet på utfört arbete. 

Dåliga kundrelationer – lägre intäkter

Missnöjda kunder.
- Ni spenderar mycket tid till att ”släcka bränder” i leveranser, kundtjänst har långa svarstider, kunderna återkommer inte.

Missar möjligheter att expandera affärerna.
- Ni tänker ”det där borde vi gjort” när läser om konkurrenterna. 

Dålig säljfokus
- Sälj kämpar med leads och prospects men får dåligt utfall.

Expansion, krympning, förvärv, nystart av organisation

Medarbetarna är förväntansfyllda, oroliga eller bryr sig inte, framtiden är oviss, vart ska vi gå?
- Ta vara på möjligheterna, utnyttja potentialen, få en fokuserad organisation med tydliga mål och engagerade medarbetare. 

  

 Mdrisin engagerar din organisation och får dina affärer att växa

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)