Program - Lärande team

Verksamhetsutveckling och affärsutveckling

Programmet består av situationsanalys och flera anpassade halvdagars tematräffar som genomförs med några veckors mellanrum. Individuella övningar mellan träffarna utifrån behov. Efter avslutad grundutbildning görs en periodisk uppföljning för att ytterligare vässa organisationen.

I den lärande organisationen är lärandet en naturlig del av det dagliga arbetet, man tränar själv, lär sig av varandra och av tidigare misstag på ett strukturerat sätt - ett långsiktigt lärande med bestående effekt.

Team

Mdrisin arbetar ihop med Framsikt Teamutveckling som idag äger Kerstin Myrgårds program och sätter ytterligare fokus på bestående inlärning, samt pålitliga och lönsamma kundrelationer - Lärande Team.

Vad tycker deltagarna? Läs här.   

Mdrisin engagerar din organisation och får dina affärer att växa!

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)