Lärande Team

Verksamhetsutveckling och affärsutveckling

Bestående inlärning med verksamhets- och teamperspektiv som tillvaratar och utvecklar medarbetarnas förmågor. Snabbt och konkret resultat, engagerad organisation och fokus på kärnverksamhet samt pålitliga och lönsamma kundrelationer.

Kerstin Myrgård, beteendevetare, har skapat och successivt förbättrat sitt program för personlig utveckling i team sedan 1987. Detta har resulterat i ett stort antal beprövade övningar för team och ledningsgrupper. Situationsanalys genom intervju och enkät ger ett konkret och anpassat träningsprogram som tillvaratar medarbetarnas insikter.

• Människor vill satsa och ta ansvar för sin egen arbetssituation.
• Människor är experter på sin egen arbetssituation.
• Människor behöver utmaningar, gemenskap och uppmuntran för  •att gå från insikt till handling till bestående effekt.

Mdrisin utgår från medarbetarnas insikter, vad kunderna tycker, organisationens planer och mål. Konkret träning med fokus på bestående inlärning, kärverksamhet och lönsamma samt nöjda kunder, Lärande Team - Se programmet här.

 

 

 Mdrisin engagerar din organisation och får dina affärer att växa!

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)