Dåliga kundrelationer

Verksamhetsutveckling och affärsutveckling

Ett företag med en årlig omsättning på 50 Msek och vinst 4 Msek har en missnöjd kund som köper för 0,5 Msek/månad. Kunden är missnöjd med leveranskvalitet och bemötande vid kontakter med företaget och väljer en annan leverantör. Att bygga upp en ny kund tar ca 6 månader: 

Produktionskostnad:
150.000 per månad * 6 mån = 900.000

Utebliven intäkt:
6 mån* 500.00 =: 3.000.000 

Kostnad att bygga upp en ny kund:
150h*6 mån*400.kr = 360.000 

Kostnad:  3.000.000 – 900.000 + 360.000 = 2,5 Msek:  ca 60% av vinsten

Mdrisin engagerar din organisation och får dina affärer att växa!

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)