Affärsutveckling och försäljning

Verksamhetsutveckling och affärsutveckling

Affärsmannaskap, ledarskap och kompetens för framgångsrika affärer och lönsamma partnerrelationer

• Program för konkreta och tydliga visioner, mål, strategi och taktik.

• Program för att etablera en säljorganisation med konkreta säljplaner, mål, processer och stödsystem.

• Samarbeta och öka försäljningen med hjälp av partners.

• Affärsmodeller och avtal

 

Mdrisin engagerar din organisation och får dina affärer att växa!